Skidspår blir förstörda av fotgängare

Tidaholms SOK Sisu vill att motionärer på
Hellidsberget undviker att gå i konstsnöspåret.

 

De har gjort konstsnö för skidåkning på Hellidsberget.

Föreningen har satt upp tydliga skyltar för att folk
inte ska gå i skidspåren.
Undantaget är personalen på anläggningen
som underhåller skidspåren.

Det finns en tydligt markerad stig vid sidan av snön
för att ta sig till parkeringen och Sisustugan.

Anledningen till att man inte vill ha fotgängare där
är att fotspåren i den mjuka snön fryser och blir gropar.

De är svåra att åka över med smala längdskidor
och kan orsaka avbrutna stavar.

Text: Tomi
Källa: VB, 12 januari, 2017