Ingen fortsättning för Gasverket

Gasverket Restaurang & Bar i Tidaholm
lämnade in en konkursansökan i februari.

Restaurangen hade varit igång i knappt fyra månader.

Ägarna angav en ohållbar ekonomi som
förklaring till den oönskade konkursen.

I det läget var det oklart vad som
skulle ske med Gasverket.
Verksamheten stod stilla i väntan på
konkursförvaltarens genomgång.

I ett första skede sökte konkursförvaltaren
efter intresserade att ta över verksamheten.

Senare togs beslutet att stänga restaurangen
och all inredning har sålts på nätauktion.

Kommunen kommer att få bestämma om fastigheten
ska fortsätta att hyras ut för den här typen av verksamhet.

Text: Toni Alajärvi
Källa: VB, 27 mars, 2017