Begränsad framkomlighet i Tidaholm

Det är begränsad framkomlighet
på en vältrafikerad väg på Ringleden.

Gatukontoret har sett en vattenläcka
och personal jobbar med att hitta läckan.

På Södra Ringvägen mellan bostadsområdena
Stensiken och Stormsvalan pågår grävarbete.

Inga boende i närheten behöver oroa sig för
vattentillförseln men man vet inte när läckan är lagad.

Text: Tomi
Källa: VB, 14 december, 2017