Tömde busstoalett i dagvattenbrunn

Stenstorps buss tömde sina toaletter
i en dagvattenbrunn.

Det har därför gjorts en anmälan
om misstänkt miljöbrott.

MÖS hade fått klagomål om Stenstorps buss.
De hade i flera år tömt orenad latrin
direkt i en dagvattenbrunn i Stenstorp.

I september gjorde MÖS kontrollanter
ett besök på plats.
Runt en av dagvattenbrunnarna syntes tydliga spår av
latrintömning i form av missfärgning och toalettpapper.

Det är förbjudet i lagen att tömma avföring
direkt ut i dagvattenbrunnar.
I det här fallet hamnade avföringen i ån Pösan
med risk för förorening och övergödning.

Text: Regina J
Källa: FT, 12 oktober, 2016