Projekt för att få med nyanlända i föreningar

Projektet Sports for you vill få nyanlända
att vara med i föreningslivet.

Tidigare integrationssamordnaren Patrik Broberg
kommer att leda arbetet i Tidaholms kommun.

Att gå med i en förening kan vara
en bra väg in i samhället tror Patrik.

Sports for you är en modell framtagen av
Västergötlands Idrottsförbund.
I Tidaholm kommer projektet att drivas i samarbete
mellan kommunen och Sisu Idrottsutbildarna.

Projektet riktar sig främst till barn och ungdomar
i de lokala föreningarna i Tidaholm.

Sports for you finns redan
i flera kommuner i Skaraborg.

Text: Urban
Källa: VB, 2 november, 2016