Nytt försök med bostäder på Torsö

Mariestads kommun tar nya tag för att
bygga vid Laxhall på Torsö.

I en ny detaljplan föreslås nu
sju till åtta bostadstomter.

Tidigare överklagade detaljplan
hade plats för 15 tomter.
Istället blir det mer mark för friluftslivet.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson tycker
det är synd att detaljplanen har minskat antalet tomter.

Detta efter att länsstyrelsen ifrågasatt om byggnationen
verkligen gynnar den lokala utvecklingen.

Text: Mikael E
Källa: Skb, 29 november, 2016