Hotellbygge i Vara kan få ekonomiskt stöd

Frågan om ett hotellbygge
har varit aktuell en längre tid.

Jag kommer att lägga fram ett förslag
i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Det säger Gabriela Bosnjakovic
som är moderat kommunpolitiker.

Problemet är att hitta någon som kan
och vill satsa så mycket som behövs för att betala projektet.

Vi har som mål att kommunen inte ska gå in
med pengar i ett hotell säger Gabriela.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 28 november, 2016