Göta kanal renoveras

I vinter kommer Göta kanal renoveras.
Åtta av nio mil kommer tömmas på vatten.

En renovering som har så stor geografisk spridning
har aldrig genomförts tidigare.
Renoveringen av den handgrävda kanalen
kommer pågå fram till april 2017.

Göta kanal 2.0 är ett renoveringsprojekt
för att säkra kanalens framtid.

Den största utmaningen är att få alla företag
på olika platser att samarbeta.

Projektet utför också byte av slussportar
och broar samt andra underhållsarbeten.

Text: Linda
Källa: Skb, 25 oktober, 2016