Boende hamnade i bråk

Två boende på växelvården på Midgård
började bråka med varandra.


En Lex Sarah-anmälan har upprättats till Inspektionen
för vård och omsorg efter en händelse i slutet av juni.

Anmälan gjordes för att två personer
börjat bråka med varandra växelvården i Midgård.

De boende hade börjat bråka med varandra
Personal fick gå emellan för att avleda situationen.

En utav dem boende föll till marken vilken ledde till
att en fallrapport gjordes.
Ingen utav de boende skadades allvarligt.

I anmälan pekar man på brist på personal
som en av orsakerna till att bråket uppstod.

Text: Oskar
Källa: VT, 17 september, 2016