Vara fick Europapris

I helgen fick Vara kommun Europarådets Europapris.

Kommunen är först i Sverige med att få denna utmärkelse.
Årets pris delas med staden Dresden i Tyskland.

Prisutdelningen skedde vid
söndagens luciakröning i Vara.
Prisutdelare var Axel E Fischer
som är ordförande i Europarådets priskommitté,

Fischer betonade särskilt Vara kommuns utbytesprogram
för skolelever med andra europeiska länder.

Prissumman var på 46 000 kronor.
Pengarna ska användas för studieresa till Dresden
och Strasbourg för elever på Lagmansgymnasiet.

Text: Urban
Källa: Skb, 30 november, 2015