På bilden är en runsten som inte har någon koppling till texten.

Runstenen VG 135

Runstenen VG 135 fanns i Kinnarp
i Falköpings kommun.

Runstenen från Kinnarp kallas VG 135
av personer som studerar runstenar.
Det betyder att det är runsten nummer 135
av dem som har hittats i Västra Götaland.

Idag är runstenen VG 135 försvunnen men någon hann
skriva ner vad som stod på den innan den försvann.
På runstenen stod det att den restes av någon som
hette Brandur till minne av dennes bror Asmund.

Det stod även att Asmund dog
när han var på väg österut.

Det är möjligt att Asmund var en viking som åkte till
det som idag är landet Turkiet för att arbeta som vakt.
Detta var vanligt bland vikingar på den tiden eftersom
kungen där ofta hade vakter från andra länder.

Men vägen till Turkiet var lång och farlig
och det är möjligt att Asmund inte kom fram.

Text: Roman
Bild: Korta Nyheter
Källa: Egen text, 13 mars, 2024