På bilden syns Pentaporten där det nya övergångsstället finns.

Nytt övergångsställe i Skövde

Skövde kommun är med och provar
en ny sorts övergångsställe.
Övergångsstället lyser för att
tydligt synas för bilar.

Du kan se den nya sortens övergångsställe
vid Pentaporten i centrala Skövde.
Skövde är det tredje stället i Sverige
som provar detta övergångstället.

Hela övergångsstället blir upplyst och
börjar blinka när någon vill gå över vägen.
Det är för att göra det tryggare att
gå över vägen på kvällen och natten.

Den sortens övergångställe finns redan i
Kristinehamn och Kumla och är omtyckta där.

Text: Mathias
Bild: Korta Nyheter
Källa: SLA, 17 maj, 2024