På skylten står det Gymnasiesärskola. Det nya namnet blir anpassad gymnasieskola.

Särskolan byter namn

Den 2 juli år 2023 byts namnet särskolan ut.

Det är riksdagen som bestämt
att särskolorna ska byta namn.
Ordet träningsskola kommer tas bort.

Grundsärskola och
gymnasiesärskola får nya namn.
De byter namn till anpassad grundskola
och anpassad gymnasieskola.

Komvux som särskild utbildning byter namn till
Komvux som anpassad utbildning.

Riksdagen ändrar även ordet utvecklingsstörning
i skollagen så till ordet funktionsnedsättning.

Text: Korta Nyheter
Källa: SLA, 27 juni, 2023