Det är inte Karleby gånggrifter på bilden.

Karleby gånggrifter

Gånggrifter är gravplatser
som är gjorda av sten.

Karleby gånggrifter är ungefär 5 tusen år gamla
och finns i Falköpings kommun.
De har använts som gravplatser åt kungar
och deras familjer för 5 tusen år sedan.

En av Karlebys gånggrifter heter
Ragnvalds kulle och är 17 meter lång.
Det är den längsta gånggriften i Sverige.

Text: Roman
Bild: Arkiv
Källa: Egen text, 22 september, 2023