Fler män tar livet av sig

Varje år tar nästan 1 500 personer
i Sverige sina liv.
En ny undersökning från Suicide Zero visar att
70 procent av de som gör det är män.

Självmord är den vanligast orsaken till död hos män
mellan 15 till 44 år och risken ökar med åldern.
Risken är störst för män som är 85 år eller äldre
och för män som bor på landet.

När någon tar livet av sig kallas det för självmord.

Suicide Zeros undersökning visar att det måste
göras mer för att minska självmord bland män.
Suicide Zero vill att fler pratar om självmordstankar.

Text: Rickard W
Bild: Mattias Nilsson / Skövde kommun
Källa: Skaraborgsbygden, 16 maj, 2023