Akta dig för ormar

När det blir varmt ute så kommer
ormarna fram från sina gömställen.
I Sverige är det bara huggormen
som är giftig.

Det är inte vanligt att huggormar biter människor.
Men om den biter är det ofta för att
en människa har trampat på den.

Om du blir biten av en huggorm ska du ta det lugnt
och hålla stilla den kroppsdel som blivit biten.
Det är viktigt att du kontaktar ett sjukhus
eller en vårdcentral om du blir biten av en huggorm.

I Sverige är alla ormar fridlysta vilket betyder
att det är förbjudet att döda eller fånga dem.

Text: Hanna
Bild: Arkiv
Källa: Naturvårdsverket, 19 maj, 2023