Vill stänga korsning till väg 195

Utfarten från Strömsdalsvägen till väg 195
kan komma att stängas.

Trafikverket har framfört synpunkter om att stänga av
utfarten från Strömsdalsvägen och Kvarngatan.

Hjo kommun har haft uppe ärendet hos tekniska utskottet
men inget beslut har tagits om korsningens framtid.

Alternativen är stängning eller ha den kvar men med
hastighetsbegränsning.
Det säger samhällsbyggnadschef Svante Andrén.

Text: Tomi
Källa: SLA, 4 september, 2017