Problem med fortkörning i Moholm

Enligt samhällsföreningen i Moholm har inga
åtgärder gjorts för att stoppa fortkörningen.

Douglas Pettersson är sekreterare
i samhällsföreningen i Moholm.
Enligt deras mätningar
är det nio av tio som kör för fort.

40 kilometer i timmen är den
högsta tillåtna hastigheten i Moholm.
Mätningar visar att medelhastigheten
var 10 kilometer i timmen för mycket.

Vi brukar skriva till Trafikverket men
får inget gensvar säger Douglas.
Han säger att de inte får stöd från Trafikverket.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 1 september, 2017