Inga vägbulor vid Silrondellen i Götene

Ett medborgarförslag om fartdämpande vägbulor
vid Silrondellen har nekats av kommunstyrelsen.

Förslaget har lämnats in av en boende i området.
Personen tycker att fartdämpande åtgärder borde göras
då barn och ungdomar korsar vägarna vid rondellen.

Säkerheten kan ökas genom att skyltar
med blinkande varningsljus sätts upp.

Den kommunala förvaltningen service och teknik
skriver att rondellen är en fartdämpande åtgärd.
De anser inte att sträckan är viktig
för andra trafiksäkerhetsåtgärder.

I kommunstyrelsen var inte alla
överens om att förslaget skulle avslås.
De menade att det inte behövde vara vägbulor
utan en annan typ av hastighetsdämpande åtgärd.

Text: Tomi
Källa: NLT, 1 september, 2017