Personal kan få sluta efter felräkning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Lidköping
har ett stort sparkrav.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
har ett sparkrav på elva miljoner kronor.

Orsaken är den kända felräkningen av inkomst
för integration på sju miljoner kronor.
Till det kommer ökade kostnader för HVB-placeringar
och resultatförbättrande åtgärder.

Framöver kommer kommunen också få mindre inkomster
för integrationsarbete då inflödet minskat.

Nu ser man över vilka åtgärder som ska användas
och personal kan få sluta eller byta uppgifter.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 14 augusti, 2017