Missnöje mot vårdcentral

Inspektionen för vård och omsorg
är missnöjda med en vårdcentral i Götene kommun.

Anledningen är att vårdcentralen inte tog emot
en patient som sökte vård för långvarig hosta.
Patienten valde att betala själv för undersökning
Det visade sig att patienten hade lungcancer.

IVO anser att patienten riskerade att drabbas
av en vårdskada.
Det skriver inspektionen i sitt beslut.

Text: Pernilla
Källa: NLT, 25 augusti, 2017