Hjo öppnar för asylsökande ungdomar

Asylsökande ungdomar i Hjo som fyllt 18 år får stanna
kvar i kommunen i väntan på beslut i asylärendet.
Kommunens beslut gäller året ut.

När ungdomar fyllt 18 år är personerna
Migrationsverkets ansvar.

Statsbidrag går inte längre till
kommunen för att ta hand om dessa.

Hjo kommun kommer nu prata om
hur detta ska hanteras i Hjo år 2018.

Text: Tomi
Källa: Skb, 4 oktober, 2017