Vattenföreningar förlorar mot Lidköpings kommun

Förvaltningsrätten ger Lidköpings kommun rätt
på beslutet om vatten och avloppsavgifter på landet.

Det var förra sommaren som kommunen beslutade
om avgifter för vatten och avlopp utanför tätorter.

Ett tiotal representanter för vattenföreningar
på landsbygden överklagade beslutet.
De ansåg att avgiften på landsorten
var orättvis jämfört med tätorternas avgift.

Nu har förvaltningsrätten i Jönköping avgjort ärendet.
Rätten anser att kommunen har gjort rätt.
Men de tar inte hänsyn till rättvisefrågan.

Arbete med att bestämma avgifterna
väntas vara färdigt 2017.

Text: Urban
Källa: Skb, 20 juni, 2016