Stor flisterminal på Marjarp

Verksamheten på Marjarpsområdet i Falköping
utökas nu med en flisterminal.

Det är Carlsson och Persson skogstjänst AB i Åsarp
som bygger en flisterminal på 40 000 kvadratmeter.
Det är lika stort område som 8 fotbollsplaner.

För två månader sedan startade arbetet
med att bygga flisterminalen.

Man har kört 5 000 flak med grus till platsen.
Nu är området färdigt att börja asfalteras.

Text: Mikael E
Källa: SKB, 16 augusti, 2016