Nybygge i Hjo kan tvinga
pensionärer att flytta

Fastighetsbolaget Wennergrens planerar att riva
ett av bostadshusen nära vattnet i Hjo.

Fastighetsbolaget planerar istället
att bygga moderna femvåningshus.

Marianne är en av de boende i huset.
Hon tror att en nybyggnation
skulle skada naturen i området.

Hon tycker även att hyran skulle bli för hög
för att hon och många andra ska kunna bo kvar.

Fastighetsbolaget kommer erbjuda de som bor i huset
förtur på de nya lägenheterna.

Plan och byggnadsnämnden i Hjo kommun
kommer besluta om huset kommer att få byggas.
Det är inte klart när beslutet ska fattas.

Text: Daniel
Källa: P4 Skaraborg, 1 juni, 2016