Nimo i Hova säljer stort

Torkskåp från Nimo köps in av 2 stadsdelar i Stockholm.

Stockholm antog i april ett nytt miljöprogram.
Energianvändningen i Stockholm ska minskas
med minst tio procent till år 2020.

Flera av stadens stadsdelar har nu skaffat energisnåla
torkskåp från Hovaföretaget Nimo.

Nimo utvecklar miljöteknik och produkter
för ett mer hållbart samhälle.

Att byta ut gamla torkskåp mot nya som är byggda med
energisnål teknik ses som en besparingsmöjlighet.

 

Text: Emma
Källa: MT, 24 augusti, 2016