Ingen kritik efter Agnethas död

Hösten 2014 hittades Agnetha livlös
på en psykiatrisk avdelning i Falköping.

De anhöriga menar att ECT-behandling
ledde till att hon fick epilepsi.
Agnetha fick svåra hjärnskador efter ett anfall.
Hon dog några veckor senare på sjukhus.

IVO gör inte den kopplingen
och riktar ingen kritik mot vården.

Till skillnad från Agnethas sista läkarjournal
så kopplar inte IVO dödsfallet till anfallet.
De påstår att det var proppar i lungorna
som ledde till syrebrist i hjärnan.

De anhöriga menar också att Agnetha
fick behandlingen mot sin vilja.
IVO påstår att det inte finns bevis för det.

Text: Martinsson
Källa: P4 Skaraborg, 13 juni, 2016