Hjo sätter mer ljus över övergångsställen

Hjo kommun förbättrar belysningen vid
mörka övergångsställen och cykelöverfarter.

Kommunen fortsätter att förbättra belysningen
vid mörka övergångsställen och cykelöverfarter.

Det kan vara svårt för bilister att upptäcka de
oskyddade cyklisterna och de som går.
Hittills har 25 platser runt om i Hjo förstärkts.
Det är där många barn och vuxna
går förbi till skola och jobb.

Kommunen har 50 övergångsställen
kvar att få förstärkt belysning på.
Det är inte säkert att alla får belysning.

Text: Catarina
Källa: SLA, 9 februari, 2016