Falköpings kommun får fler invånare

2015 ökade antalet invånare
i Falköpings kommun med 326 personer.

Det är den största ökningen
av invånare i kommunen på femtio år.

Varför invånarantalet har ökat är till stor del att det
är mer personer som flyttar till Falköping än därifrån.
De flesta personer som flyttar till Falköping
har tidigare bott i andra kommuner i Västra Götaland.

Text: Daniel
Källa: SLA, 25 februari, 2016