Färre elever pluggar vidare direkt efter gymnasiet.

Få elever i Essunga studerar vidare

Allt färre ungdomar studerar vidare
direkt efter gymnasiet.

Essunga hamnar lägst av alla kommuner för ungdomar
som påbörjat en högre utbildning före 24 års ålder.

Bara omkring 20 procent av ungdomarna i Essunga
har gått vidare till en högre utbildning.

Det kan bero på att ungdomarna väljer att jobba i stället.
I hela landet ligger siffran på över 40 procent.

När man ska anställa personal till arbeten
som kräver högskoleutbildning blir det svårare.
Det säger Gunnel Thonander som är
studie- och yrkesvägledare i Essunga kommun.

Text: Urban
Bild: Tomas Ek
Källa: P4 Skaraborg, 6 september, 2016