Förening JO-anmäler
militärövningar i Vättern

Föreningen Aktion Rädda Vättern JO-anmäler
länsstyrelsen i Västra Götaland.

Enligt ett pressmeddelande gäller det
länsstyrelsens samråd med Försvarets materielverk.
Det gäller också de upprepade granatsprängningar
som har skett i Vättern det senaste halvåret.

Föreningen anser att JO bör undersöka
om länsstyrelsen är partisk.
Eftersom samma myndighet både ger tillstånd till
skjutningar i Vättern och representerar fiskeintressen.

Text: Martinsson
Källa: SLA, 4 september, 2016