Demensskola för anhöriga startad i Hjo

Hjo kommun har en demensskola
för anhöriga till personer som insjuknat.

Sjukliga förändringar i nervbanor i hjärnan
påverkar minnet och tankeförmågan.
Den som insjuknar kan glömma bokade tider
eller lägga saker på fel plats.

En utredning görs för att se om det är
demens personen drabbats av.
Det säger Karin Yngve som är
anhörig- och demenssamordnare i Hjo kommun.

Demens kallas ibland anhörigsjukdom.
Anhöriga måste ofta reda ut situationer som uppstår
och hålla koll på den som drabbats av sjukdomen.

På demensskolan i Hjo träffas anhöriga
och får stöd och kunskap om demens.

Text: Urban
Källa: P4 Skaraborg, 26 april, 2016