Veteranfordonsträffar i Hajstorp

Sex gånger under sommaren anordnas
veteranfordonsträffar i Hajstorp.

Hajstorp ligger 4,5 kilometer norr om
Töreboda längs med Göta kanal.

Alla som har veteranfordon kan vara med.
Under kvällarna samlas över 200 fordon.

I Hajstorp finns även Hajstorps
Slusscafé och vandrarhem.
I Magasinet finns hantverk gjorda av
hantverkarna kring kanalen.

Den första träffen var onsdag den 27 maj .
Datum för de 5 kommande träffarna är
onsdagarna 10/6, 24/6, 8/7, 29/7 och 12/8.

Starttid är klockan 19.00.
Fordon rullar in från klockan 18.00.

Hantverkarna i Magasinet
har öppet från klockan 17.00.

Det är dans i Lahrinska paviljongerna
onsdagarna 24/6, 8/7 och 29/7.

Text: Urban
Källa: Töreboda, 5 juni, 2015