Allsången är hotad i Karlsborg

Det är kris och det är risk att det är sista sommaren
med allsångskvällar i Karlsborg.

Anledningen är att det är för få
som vill ställa upp och hjälpa till.

Arrangörerna är desperata inför sommaren
och är för få för att orka med.

Vi behöver vara runt 20 personer
som säljer allsångshäften varje kväll.
I dag är vi kanske fem personer.
Det säger Karlsborgs allsångsförenings
nye ordförande Camilla Jarlhed.

Säljer vi inga allsångshäften
har vi inga pengar att fortsätta.
Har vi inte folk kan vi heller inte
fortsätta nästa år säger Camilla.

Text: Oskar
Källa: SLA, 4 juni, 2015