Veronica vill se efterlängtad cykelväg

Att gå eller cykla mellan Ullervad
och Segerstad är farligt.

Veronica Friman har två småbarn
och bor i Segerstad nära Ullervad.

Länge har hon och byborna väntat på
att en gångväg och cykelväg ska byggas.
Länsväg 201 som går förbi Ullervad
är trafikerad med snabbt körande fordon.

Hastighetsbegränsningen vägsträckan
är 80 kilometer i timmen.
Det är raksträcka så fordonen
är ofta uppe i högre hastigheter.

I Ullervad finns en skola och två förskolor.
Det är också en fotbollklubb och ridklubb där.

Det räcker med en grusväg säger Veronica.
Bara det blir säkrare än det är nu.

Text: Urban
Källa: MT, 1 november, 2015