Varnhemskorsningen byggs om 2018

Många Varnhemsbor har protesterat.
Nu kommer Trafikverket att inleda ombyggnaden
av korsningen med riksväg 49.

Detta kommer att ske under 2018
istället för 2020 – 2021.

Många Varnhemsbor vill att korsningen
med riksväg 49 ska byggas om och bli planskild.

Anledningen är att korsningen upplevs som farlig
och dessutom har flera olyckor inträffat.

Nu kommer besked från Trafikverket
om att arbetet inleds i år.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 11 februari, 2015