Elev blev slagen på Göteneskola

Barn och elevombudet kräver att en skola
i Götene ger en utsatt elev bättre stöd.

En elev på en skola i Götene har blivit utsatt
för nedsättande kommentarer.
Eleven har också blivit slagen av andra elever.

Nu kräver man åtgärder från ansvariga.
Myndigheten säger bland annat att elevens
känsla av utsatthet inte utretts tillräckligt.

Än så länge har händelserna inte har anmälts till
rektorn och kränkningarna har ännu inte stoppats.

Senast den 6 maj ska alla åtgärder vara genomförda.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 11 februari, 2015