Vänerhofshallen i Mariestad rivs

Riksantikvarieämbetet anser att Vänerhofshallen
har högt kulturhistoriskt värde.
Trots det så kommer hallen att rivas.

Samma myndighet anser idag att det statliga stödet
för att skydda den nedgångna hallen skulle bli för högt.
Hallen byggdes 1939.

Ärendet började för 3 år sedan när miljönämnden
och byggnadsnämnden godkände rivning av hallen.

I somras sa länsstyrelsen nej till
att byggnadsminnesförklara byggnaden.
Det beslutet överklagades.

Text: Urban
Källa: Skb, 1 december, 2015