Utställning i Hjo om ostens historia

Ost har tillverkats i århundraden och
en av de tidigaste ostarna kommer från Hjo. 

Nu pågår en utställning  i Hjo
om Almnäs bruks mejerihistoria.

Den här tavlan är ett gammalt diplom
och ett av de tidigaste från Almnäs.
Det berättar Maria Setzer som gjort utställningen.

På fotot som visas är från 1894 syns ett gäng
osttillverkare på en hög med ostar.

Historien om Almnäs bruk visar utvecklingen.
Det är spännande lokalhistoria och speglar
utvecklingen inom mejerinäringen.
Det här med gårdsbutiker börjar komma tillbaka.
Utställningen pågår till den 16 januari i Kulturkvarteret.

Text: Catarina
Källa: P4 Skaraborg, 9 december, 2015