Trängregementet med i insatsstyrka

Medlemsländerna i Europeiska unionen bidrar 
med stridsstyrkor som kan ställas till EU:s förfogande.

Sverige ansvarar för att bemanna en snabbinsatsstyrka
tillsammans med flera andra länder.
De länderna är Estland, Finland, Irland,
Lettland,Litauen och Norge.

I gruppen ingår 230 anställda soldater och
officerare från Trängregementet i Skövde.

Totalt består Nordic Battlegroup 15
av nästan 2 500 personer.

Nordic Battlegroup 15 står i beredskap
från årsskiftet fram till sista juni.

Text: Mikael
Källa: FT, 28 januari, 2015