Torgbron renoveras för sex miljoner

I nästa vecka börjar renoveringen av Torgbron i Lidköping.

Det är ett projekt på sex miljoner kronor.
Till det kommer ny belysning för en miljon.

Torgbron är hundra år i år.
Med den här renoveringen hoppas vi att den
ska stå i hundra år till.
Det säger samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Jonas Sundström .

Det blir en stor ombyggnad
som ska vara klar i oktober.

Torgbron får ny yta med granit och
smågatsten i stil med Stenportsgatan.

Det är ännu oklart hur den nya belysningen ska bli
Det kommer flera förslag på nya lösningar.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 13 april, 2015