Tibropar tar över stugbyn i Granvik

Mikael och Linda Darheden har tagit över
driften av stugbyn och hamnen i Granvik.

Mikael och Linda Darheden driver
Kavelbron Event i Tibro sedan sju år tillbaka.

De har bildat ett nytt bolag i Karlsborg
och har anställt en person.

De har stora förhoppningar inför framtiden
och de börjar med att renovera stugorna.
Under sommaren ska de rusta stugorna utvändigt
och till vintern förbättras stugorna invändigt.

Förutom att hyra ut stugorna i Granvik
planerar de att anordna event i området.

Målet för Linda och Mikael är
att inom några år ha en restaurang.
Där ska fisk som fångats i Vättern tillagas.

Text: Urban
Källa: SLA, 23 juni, 2015