Tibro-projekt för möbelindustrin

Tibro kommun samarbetar med en myndighet
som heter Vinnova.

De ska ta fram nya metoder
för produktutveckling inom möbelbranschen.

Syftet är att senare starta ett projekt där bland annat
möbeltillverkare ska hitta smarta lösningar.
Dessa lösningar är avsedda för äldre personer.

Vinnova är svenska statens innovationsmyndighet.

Text: Toni Alajärvi
Källa: Skb, 1 april, 2015