Teckenspråk

Teckenspråk ser olika ut i olika länder.

Teckenspråk bygger inte på det talade språket.
Därför är teckenspråket i USA och England olika.
Skillnaden är lika stor som mellan två helt olika språk.

Teckenspråk bygger på bilder
som  är olika i olika länder och kulturer.
Även om det talade språket i dessa länder är lika.

Det finns minst 160 teckenspråk i världen.
Ett flertal länder har lagar om teckenspråk
där de som behöver har rätt till teckentolkar.

Även rätt att använda teckenspråk
på utbildningar finns i många länder.
Teckenspråk eller teckenkommunikation
fungerar som stöd åt personer med funktionsnedsättning.

År 1981 godkände riksdagen teckenspråket
som de dövas modersmål.
Sedan dess har teckenspråkiga samma rätt
som de som talar ett erkänt minoritetsspråk.

I och med det blev det svenska teckenspråket
godkänt som ett eget språk med egen grammatik.
Idag är det cirka 30 000  personer
som använder teckenspråk i Sverige

Text: Catarina