Halloween

Traditionen Halloween kommer från Irland.

Många Irländska utvandrare kom till USA
och tog med sina traditioner under 1840-talet

Halloween anses av vissa ha uppstått i samband
med kelternas kontakt med vikingarna.
När vikingarna kom till Storbritannien och Irland
hade de med sig sina traditioner.

Det var först i början av 1990-talet som några större
ansträngningar att lansera högtiden gjordes i Sverige.
Sedan 1995 är det vanligare
att Halloween firas i Sverige.

Halloween är till för alla åldrar
och många brukar klä ut sig.
Många har fester och barnen brukar
fråga om bus eller godis.

 

Text: Catarina