Stora tågförseningar på Västra stambanan

Det råder just nu förseningar på Västra stambanan
efter en tidigare kabelbrand nära Stockholm Södra.

Förseningen drabbar både fjärrtåg och pendeltåg
som passerar stationen Stockholm Södra.

SJs snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg
gör ett extra uppehåll i Södertälje Syd Övre.

SJ Intercity samt SJ regionaltåg på sträckan
vänder i Södertälje Syd Övre.

Övriga järnvägsföretag trafikerar normalt med förseningar.

Text: Rickard W