Skolstart för 25 somaliska barn

Förberedelseskolan Passagen i Stenstorp
öppnar den 3 februari.

Vi räknar med att ha runt 25 elever första dagen
säger rektor Britt-Marie Stridh.

Nyanlända barn och unga har under hösten
placerats i ett tiotal skolor i kommunen.

De andra skolorna har sedan tidigare gjort klart
att de inte kan ta emot fler barn nu.

Kommunen har därför startat förberedelseskolan
Passagen i Blå huset vid Stenstorpskolan.

Vi ska naturligtvis lära eleverna svenska.
Vi ska också lägga mycket tid på att eleverna lär sig
hur det svenska samhället fungerar säger Britt-Marie.

Text: Mikael
Källa: FT, 3 februari, 2015