Sjönära toaletter för handikappade

Vid sjöarna Lången, Simsjön och
Sjötorpssjön finns det nu toaletter.

Fritidsförvaltningen ansökte tidigare under hösten om
bygglov för offentliga toaletter vid fyra badplatser.

Man var tvungen ansöka för att bygga
handikappanpassade toaletter.

Efter en tids arbete under hösten
är toaletterna nu på plats.

Det fattas el men det kommer sättas in till sommaren.

Text: My K-N
Källa: SLA, 14 januari, 2015