Säkrad övergång öppnad

Hållplats med övergångsställe
och cykelväg vid Rosenlund.

Nu är Skövdevägen i Hjo åter öppen för trafik.
En ny säkrare övergång för gångare samt cyklister
och bussresenärer har blivit klar.

Den nya övergången invigdes i fredags av kommunens
tjänstemän Lars Glad samt Bodil Hedin och Kjell Olsson.
Bandet klipptes och sen kunde trafiken släppas på.

Arbetet med den nya passagen tog lite mer en månad.
Kommunen har med stöd från staten
byggt om busshållplatsen.

Hållplatsen är tillgänglighetsanpassad för att hindra
övrig trafik att passera när bussen stannat.

Ett målat övergångsställe samt ny cykelöverfart
och cykelparkering med omkring 20 platser finns nu.

Text: Urban
Källa: SLA, 6 oktober, 2015