Många nya skyltar i Karlsborg

Det har satts upp många nya skyltar utmed
strandlinjen vid Kråks skjutfält i Karlsborg.

Leif Friberg från P4 är ansvarig för skjutfältet.
Han berättar att det har gjorts en översyn av skyltarna
som behövdes kompletteras och fräschas upp.

Nya skyltar har satts upp både vid
strandlinjen och vid infarterna.

Text: Alex
Källa: SLA, 16 april, 2015